Cover 1

FT Spaniels – dine bedste jagtkammerater

Field Trial Spaniels er blandt Danmarks absolut mest populære jagthunde. Og ikke uden grund: Racen er let dresserbar, har stor jagtiver og er samtidig en god familiehund.

Jb1
04-01-2021, 04:00 PM

Formanden trækker sig

Der blev, udover et ordinært bestyrelsesmøde i morges, hasteindkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i dag over middag.
Årsagen er rystende og det er med stor beklagelse og chok at modtage besked om, at klubbens formand samt familie er blevet truet pga. en beslutning om eksklusion ifb. massivt valgsvindel ved bestyrelsesvalget 20/21.
Konsekvensen af dette er, at formanden med øjeblikkelig virkning har valgt at trække sig, hvilket vi beklager, om end har fuld forståelse for.
Den resterende bestyrelse tager skarpt afstand fra de metoder som er benyttet og som har vidt strækkende konsekvenser – også udenfor klubben.
Det er utilstedeligt at udsætte ikke kun medlemmer af klubben for sådanne handlinger, men også at inddrage familien. Herunder børn.
Som konsekvens heraf indkaldes suppleant Lasse Sloth til at indtræde i en fuldtallig bestyrelse, men samtlige aktiviteter indstilles omgående og der vil ikke blive udført bestyrelsesarbejde inden den kommende generalforsamling.
Sagen er selvfølgelig overdraget til politiet med henblik på retsforfølgelse.
Jesper Brahe har indsendt skrivelse der bekræfter at han trækker sig tilbage med omgående virkning. Dette skriv har vi valgt, med Jespers godkendelse, at vise her og iøvrigt sige tak for din indsats.
Trusler mod formanden.
Med stor forargelse har jeg som formand i dag modtaget fysisk i min postkasse en trussel mod mig og mine hvis jeg ikke som skrevet står øjeblikkelig stopper evt. eksklusion af medlemmer der bevidst har foretaget massiv valgsvindel vedr. indeværende bestyrelses valg.
Dette har naturligvis medført tanker og usikkerhed både hos mig og min familie
Bestyrelsesarbejdet og alt andet frivilligt arbejde i en klub som Klubben for F.T. Spaniels er som de fleste nok ved, forbundet med ekstrem mange timers arbejde for den ”gode sag”. Der kan og skal træffes beslutninger som både kan være til gavn for mange men også nogle gange beslutninger der ikke er de sjoveste at tage, men nødvendige.
Vi har som siddende bestyrelse i en meget lang periode haft og stadig har et helt ekstraordinært godt samarbejde med plads til de enkeltes meninger og ofte har disse ikke altid være de samme, men gode og sunde drøftelser har altid ført til enighed i fordragelighed. Vi har igennem perioden været udfordret af mange både spændende og knap så spændende opgaver.
Udvalgene har været udfordret med at finde frivillige til de mange opgaver der skal løses for at få både træningsdage, markprøver, mesterskab, spanieldage og øvrige aktiviteter til at lykkes. Vi har formået at stable et sponsorudvalg og et mesterskabsudvalg på benene som med stor indsats har bibragt klubben et par herlige mesterskaber og et stærkt netværk af sponsor samarbejde.
Markprøverne har tidligt været på plads og hvis det ikke lige var for covid-19, så havde vi også i år afviklet en spændende og alsidig markprøvesæson.
Event og breddeudvalget har knoklet på med spændende aktiviteter for bredden af vores medlemmer men jo også her været udfordret med at måtte stoppe aktiviteterne grundet covid-19.
Bestyrelsen har et ønske om at sørge for ligeret for alle vores medlemmer. Netop vores uddannelse som dommer har igennem tiden været forvaltet således at det var vores eksisterende dommere der udvalgte kommende dommeraspiranter. Vi som bestyrelse har et ønske om at hvis man opfylder specifikke krav for at påbegynde dommeruddannelse, så skal alle medlemmer kunne påbegynde denne og hvis man så består eksamen, så er man dommer. Det kan ikke være ligeret for vores medlemmer hvis det er en siddende dommerstand der beslutter hvem der skal kunne dømme vores hunde. Det kan udelukkende skabe tryghed og tillid hvis alle der har lyst og opfylder kravene kan blive dommer, vel og mærke hvis de består eksamen som naturligvis skal varetages af eksterne anerkendte dommere. Denne beslutning har af en stor del af dommerpanelet været uønsket og medført stor postyr omkring bestyrelsens beslutning.
Hjemmesideudvalget med 2 hårdtarbejdende webmastere har knoklet på i meget lang tid med et hjemmeside skift som på trods af naturlige børnesygdomme trods alt virker og har formået at afvikle tæt på 2 sæsoner af markprøver etc. Flot.
Massivt valgsvindel
I december måned stod bestyrelsesvalget for døren og det er bestemt ikke uden fejl og misforståelser at vi sat har i gangsat dette. Det er vi bekendt med og med stor beklagelse har det været en fremgangsmåde vi bestemt kan gøre bedre. Det står jeg gerne på mål for.
Da valget endelig kommer i gang og jeg som formand bliver gjort opmærksom på at der er mulighed for svindel med udsendte links, får jeg først mulighed for at afprøve dette sent om aftenen. Det viser sig at være korrekt at hvis man manuelt kopierer linket og går ind fysisk og ændrer i nogle tegn i adresselinjen så får man en mulighed for at stemme igen. Dog bliver denne ”falske” stemmeseddel” opfanget af systemet og på den baggrund valgte vi at fortsætte valget for ikke at skulle sinke det yderligere. Det kan være det var en forkert beslutning men det var nu den vi fortsatte med.
Efterfølgende har vi så konstateret at flere medlemmer bevidst har stemt 2 cifrede gange og på den baggrund har vi naturligvis stoppet valget grundet massivt forsøg på svindel og der er ført eksklusionssager for de pågældende. Det tænker jeg alle har forståelse for.
Vi informerer naturligvis hurtigst muligt via både hjemmeside og Facebook. Vi konstaterer at der naturligvis forekommer en del kritik og drøftelser på Facebook.
Vi oplever desværre at der generelt for en stor og sammensluttet mængde af medlemmer er en massiv modstand mod nærmest alle tiltag og nye tanker for klubbens drift. Ofte en mængde af medlemmer som ikke på noget niveau selv varetager en frivillig arbejdsopgave i klubben. Ærgerligt og synd for en klub der om nogen vil have mulighed for ekspansion i tider hvor racen bliver mere og mere populær.
Vi er bevidste om at uenighed i så stor en klub med så stor en spredning i medlemmer naturligvis vil medføre at ikke alle beslutninger og tiltag falder i smag. Dog er det desværre en kedelig DNA i klubben at der nærmest ikke gives luft til arbejdsro.
Som bestyrelse, udvalgsmedlem eller blot frivillig medhjælper i klubben bruger man mange vågne timer på at løse knuder og være en del af en organisation. Det ligger i ånden og entusiasmen for de kære hunde og den gode sag. Timerne er naturligvis ulønnede og en ærbødig tak og et klap på skulderen gør godt hos de enkelte. En god dag på skydebanen for vores hjælpere som tak for hjælpen er det vi kan tilbyde. Alt andet indsats er lidenskab og sammenhold.
Der bliver i bestyrelsen brugt rigtig mange timer for klubben. Det tror jeg enhver ved. Især dem der har siddet der før os.
Det er vigtigt for mig at takke jer alle der bare bruger så meget som et enkelt minut på den gode sag. I gør en forskel og uden jer ville der ikke være grundlag for en klub. TAK.
Men hvis eventuelle beslutninger på baggrund af drift af klubben skal medføre direkte trusler mod person og dennes nære, så må jeg beklageligvis indrømme at prisen er for høj. Det synes jeg faktisk ikke jeg vil udsætte hverken min familie, den øvrige bestyrelse eller mig selv for.
Det er jo blot en hundeklub. Og vi arbejder ikke for at skade nogle.
På denne baggrund og med stor beklagelse meddeler jeg hermed min afgang som formand og bestyrelsesmedlem i Klubben for F.T. Spaniels pr. d.d.
Jeg håber på forståelse.
Jesper Brahe

 

Støt vore sponsorer - De støtter os !

Gå til Om Klubben/Vores sponsor tryk der på de enkelte sponsor billeder og besøg deres hjemmesider

Brug venligst Edge, Crome, Firefox eller Safari (Mac) til at se hjemmesiden med. Iphone og Android telefoner er supporteret.

Microsoft Explorer er og bliver ikke understøttet.