Springer 52

Hvem er vi!

”Klubben for Field Trial Spaniels”, blev stiftet i midten af halvfemserne af en række danske jægere. I 1994 blev ”Interessegruppen for FT Spaniels” startet, og i 1996 blev ”Klubben for FT Spaniels” grundlagt. Etableringen af klubben skete fordi man i Danmark, på daværende tidspunkt, som det eneste land i verden, indførte udstillingskrav, før man måtte avle på sin jagthund, og dette krav var selvfølgelig helt uacceptabelt for jagthunderacer, hvor avlen, gennem flere hundrede år, udelukkende havde været baseret på de enkelte hundes brugsegenskaber.

På daværende tidspunkt, var der vel højst 100 personer, med FT Spaniels i Danmark, og det skulle vise sig, at klubben udviklede sig meget hurtigt.

Idag har klubben næsten 2000 medlemmer, og er dermed én af de største jagthundeklubber i Danmark. Der udgives et klubblad, som udkommer 6 gange årligt, og klubben afholder ca. 50 markprøver årligt.

Markprøverne foregår udelukkende i jagtsæsonen, under rigtig jagt, hvor der skydes til det vildt, som hundene rejser. Jagtformen, hvor under markprøverne afholdes, er baseret på det grundlag hvorunder vore racer for flere hundrede år siden blev skabt, og jagtformen går i dag under populærbetegnelsen ”roughshooting”.

Derudover afholdes der working tests og træningsmarkprøver primært udenfor jagtsæsonen.

Klubben afholder træninger på ca. 35 træningspladser fordelt rundt omkring i Danmark. Hvor på disse træningspladser tilbydes: hvalpetræning, grundtræning og jagttræning.

Klubbens trænerne er alle erfarne Spanieltrænere, som er uddannet og godkendt af klubben.

Klubben har en stærk økonomi og er i fortsat udvikling, m.h.t. medlemstilgang og tilbud til medlemmerne.

Info 2

Bestyrelsen

Bestyrelse:

Formand: Jane Thron Sørensen – info@ftspaniels.dk

Næstformand: Trine Aarup Ahrensberg

Kasserer: Charlotte Yoon – kasserer@ftspaniels.dk

Bestyrelsesmedlem: Benjamin Olsen

Bestyrelsesmedlem: Mikael Jensen

Info 2

Vedtægter

Hent en kopi af klubbens vedtægter her:

Klubbens vedtægter som PDF

Info 1

Kontakt!

Har du behov for at kontakte klubben, er du altid velkommen på info@ftspaniels.dk, ligesom du kan finde kontaktoplysninger på trænere og udvalgsmedlemmer under de respektive udvalg.


Formand Jane Thron Sørensen


CVR-nr. 31995841 

Danske Bank, kontonummer:
Reg. 1551, Kontonr. 746940.
IBAN: DK51 3000 0000 746940
BIC/Swift: DABADKKK

Postadresse til klubben:
Klubben for Field Trial Spaniels
c/o Jane Thron Sørensen
Græsmarksvej 10
4632 Bjæverskov

 

20180124101657_2

Støt vores sponsorer -de støtter os!

---
---

Cocker 17

Udvalgene i klubben

Klubben drives, som andre hundeklubber, udelukkende af frivillig arbejdskraft. Der er mange mennesker der dagligt er med til at bakke op om klubben!

Herunder er der en beskrivelse af hvad udvalgene arbejder med

Dommerudvalg

Event og bredde udvalg

PR udvalg

Økonomi og sponsorudvalg

Træningsudvalg

Markprøveudvalg