Så er urafstemningen afgjort

20-07-2023, 09:10 AM

Afstemning 2023
To forslag stillet på klubbens generalforsamling skulle afgøres ved urafstemning. Afstemningen er nu overstået og resultatet ligger klar.
Begge forslag blev vedtaget med henholdsvis 75,8% og 88,7% og begge er derfor endeligt vedtaget med stort flertal.
Det betyder at §3, stk 4 i klubbens vedtægter ændres til:
Efter 1 års ubrudt medlemskab er medlemmet opstillingsberettiget for foreningens
tillidsposter under forudsætning af, at medlemmet har løst jagttegn.
Medlemmer af Klubben for FT Spaniels som har tillidsposter i andre danske klubber for FT Spaniels kan ikke have tillidsposter i Klubben for FT Spaniels.
Og §2, stk 3.4 ændres til:
§2, stk 3.4 at holde medlemmerne orienteret om klubbens aktiviteter gennem nyheder, sociale medier, på klubbens hjemmeside eller i et medlemsblad.
Stemmerne fordelte sig således - se billede.