Udtrædelse af bestyrelsen

05-10-2023, 10:19 AM

Info1
Det er med stor beklagelse, at Bestyrelsen har modtaget besked fra Benjamin Folkmann Olsen om, at han pga. personlige omstændigheder er nødt til at trække sig som bestyrelsesmedlem pr. d.d. Dette betyder også at Markprøveudvalget og Trænerudvalget vil få en ny bestyrelsesrepræsentant.
Benjamin har ydet et stort bidrag til klubben og vi har været taknemmelige for al den tid og energi han har lagt i forskellige klubrelaterede opgaver. Bestyrelsen håber at Benjamin vender retur igen, så snart muligheden byder sig.
Stort TAK til Benjamin for din indsats og de bedste ønsker for fremtiden fra Bestyrelsen i Klubben for Field Trial Spaniels