Økonomiudvalget har ansvaret for klubbens daglige drift og økonomi.

Udvalget har desuden til formål at varetage nye, såvel som allerede eksisterende sponsoraftaler på en professionel og gennemskuelig måde. Vi ønsker at fastholde og servicere de gode sponsoraftaler, som allerede findes i klubben, samt invitere nye sponsorer til.

Består af følgende medlemmer:

Kasserer Charlotte Yoon kasserer@ftspaniels.dk
Formand Martin Grønvald info@ftspaniels.dk