Springer 9

Dommerudvalgets hovedopgave er at uddanne og autorisere dommere til at dømme såvel træningsmarkprøver, working tests samt markprøver for Klubben for F.T. Spaniels efter regler og retningslinier vedtaget af dommerudvalget og godkendt af klubbens bestyrelse (reglerne vil kunne læses andet sted under dommerudvalget)

Dommerudvalget har også ansvar for, at den nuværende stab af panel-dommeres viden og indsigt altid er "up to date" med udviklingen af F.T. Spaniels evner som jagthund generelt, i henhold til klubbens formålsparagraf. Det sker bl.a. ved afholdelse af et årligt dommerseminar ligesom det er dommerudvalgets opgave at tilse, at den enkelte panel dommer til stadighed overholder reglerne for bevarelse af sit dommercertifikat jvf. reglerne som beskrevet i dommeuddannelsen.

Dommerudvalget består af følgende medlemmer:

Formand: Carsten Ovesen - du@ftspaniels.dk
Udvalgsmedlem:  Bo Danmark Vestergaard
Udvalgsmedlem: Ove Jacobsen

Bestyrelsesrepræsentant: René Nielsen