Markprøveudvalget varetager planlægning og koordinering af alle prøver, der afholdes i klubben. Det gælder blandt andet kontakt til prøveledere, dommere, terrænværter og skytter.

Markprøveudvalget består af følgende medlemmer:

Formand: Christoffer Eriksenmu@ftspaniels.dk

Udvalgsmedlemmer: Bo Danmark, Morten Brok, Jesper Nielsen og Rene Nielsen

Bestyrelsesrepræsentanter: Peter Overgaard

Markprøvereglement
Working Test Reglement