Markprøveudvalget varetager planlægning og koordinering af alle prøver, der afholdes i klubben. Det gælder blandt andet kontakt til prøveledere, dommere, terrænværter og skytter.

Markprøveudvalget består af følgende medlemmer:

Formand: Mathias Toftegaard Nielsen – mu@ftspaniels.dk

Udvalgsmedlemmer: Bo Danmark, Morten Brok, Rasmus Riis og Rene Nielsen

Bestyrelsesrepræsentanter: Martin Grønvald

Markprøvereglement
Working Test Reglement