Formålet med sponsorudvalget er at varetage nye, såvel som allerede eksisterende sponsoraftaler på en professionel og gennemskuelig måde.

Vi ønsker at fastholde og servicere de gode sponsoraftaler, som allerede findes i klubben, samt invitere nye sponsorer til.

Sponsorudvalget består af følgende medlemmer:

Formand: Ingen valgt–  sponsor@ftspaniels.dk

Næstformand: Ingen valgt

Sekretær: Ingen valgt

Udvalgsmedlemmer: Ingen valgt

Bestyrelsesrepræsentant: Ingen valgt