Formålet med sponsorudvalget er at varetage nye, såvel som allerede eksisterende sponsoraftaler på en professionel og gennemskuelig måde.

Vi ønsker at fastholde og servicere de gode sponsoraftaler, som allerede findes i klubben, samt invitere nye sponsorer til.

Sponsorudvalget består af følgende medlemmer:

Formand: Bo Ottesen –  sponsor@ftspaniels.dk

Næstformand: Lasse Sloth

Sekretær: Jane Skov Lundgaard

Udvalgsmedlemmer: Nikoline Krabbe Clausen

Bestyrelsesrepræsentant: Jesper Brahe