Annullering af valg til bestyrelsen

02-01-2021, 09:30 PM

Info
🔴Valg til bestyrelsen annulleret. 🔴
Da bestyrelsen desværre har konstateret og fået bekræftet at der er begået massiv valgsvindel fra kendte ip adresser er valget omgående annulleret. Dette får naturligvis konsekvenser for de pågældendes ejere af ip adresserne.
Der arbejdes på en ekstern løsning til nyt valg asap.
Nærmere info følger.
Bestyrelsen