Bestyrelsen er nu fuldtallig

13-08-2021, 08:25 AM

Info

Da der ved deadline for indsendelse af kandidatur kun var 3 der stillede op til bestyrelsesvalget, betyder dette at vi kunne konstituere os uden valg.

Vi mødtes onsdag d 11. august 2021, og havde et fint møde og fik delt udvalgene imellem os, samt drøftet lidt punkter. Referatet er at finde på klubbens hjemmeside.

Konstitueringen er som følger:
Formand: Jane Thron Sørensen
Økonomiudvalg, sponsorudvalg og ansvarlig for info-mailen
Næstformand: Trine Aarup Ahrensberg
Pr- og webudvalg og medansvarlig for info-mailen samt Facebook administrator.
Kasserer: Charlotte Yoon
Økonomiudvalg, Sponsorudvalg, Event- og Breddeudvalg og ansvarlig for kasserer-mailen samt Facebook administrator.
Bestyrelsesmedlem: Benjamin Olsen
Trænerudvalg og Markprøveudvalg
Bestyrelsesmedlem: Mikael Jensen
Dommerudvalg og Markprøveudvalg

I næste blad vil I kunne læse mere omkring de tre nye bestyrelsesmedlemmer.

Stor tak til Brian Bendtsen for hans arbejde i bestyrelsen som kasserer.