Coronavirus

11-03-2020, 07:29 PM

Info
Coronavirus !!
I henhold til myndighedernes anbefalinger og retningslinjer vedr. Coronavirus, henstiller klubben til at alle træningspladser, arrangementer, mødeaktiviteter samt andet samvær i klubbens henseende bliver respekteret i forhold til myndighedernes anbefalinger.