Indkommende forslag til generalforsamlingen

29-01-2020, 09:52 AM

unnamed.png

Der er kommet 3 forslag der skal stemmes om på kommende generalforsamling.

Den ene forslag kræver en vedtægtsændring, og vil derfor blive ført i et separat punkt.

Forslaget der kræver en vedtægtsændring, kan læses herunder:

 

Til bestyrelsen af klubben for FT Spaniels.                                                Herning d. 7 oktober 2019

Forslag til vedtægtsændring, på generalforsamlingen februar 2020:

Jeg ønsker et forslag om vedtægtsændring behandlet på generalforsamlingen:

Nuværende vedtægt under paragraf 9:

Stk. 3 Ved køb, salg/afhændelse eller pantsætning tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Ønskes ændret til:

Stk. 3 Ved køb, salg/afhændelse eller pantsætning tegnes foreningen som udgangspunkt af den samlede bestyrelse, dog kan et simpelt flertal i bestyrelsen købe varer og eller ydelser på maksimalt 30.000 kr. excl. Moms

Fremsat af medlem:

 Morten Rafn

 

De andre 2 indkommende forslag, kan læses herunder:

 

1. Forslag 

 Forslagsstillere: Morten Rafn Christensen, Charlotte Yoon, Mikael Jensen, Martin Madsen, Ove Jacobsen, Benny Larsen, Thea Hegelund, Rikke Bentzen, Benjamin Olsen, Jane Sørensen, Kaj Hjarl Petersen, Henrik Hansen, Gitte Askjær, Ingvild Jensen, Jesper Frandsen, Tina Rævsager, Michael Giese, Morten Raun Mørkbak, Thomas Kirkbak, Michael Bedsted, Kristian Wilken Petersen, Jesper Thinggaard, Gerdt Kolding, Thomas Werder, Kasper Søndergård Nielsen, Jonas Rasmussen, Vibeke Schellerup Holm, Bent Bærenholt, Thomas Rasmussen, Frank Rytter Nørby, Martin Østergaard Mathiasen, Brian Jørgensen, Per Jensen, Morten Nyrup, Anders Nygård, Irene Jarnved, Kasper Selmer Pedersen, Brian Rosenkilde, Claus Lange Møller, Lars Rasmussen.

Tilføjelse til Markprøvereglementet §7 Tilmelding og gebyr

Nuværende ordlyd:

Bestyrelsen fastsætter tilmeldingsfrist og gebyr. Prøverne annonceres rettidigt i medlemsbladet eller på klubbens hjemmeside.

Anmeldelse til kvalificerende markprøver foretages over klubbens hjemmeside, ligesom det til enhver gældende anmeldelsesgebyr betales over klubbens hjemmeside.

Deltagergebyret hæves umiddelbart efter prøvens afvikling.

Såfremt hunden er kommet med i startrækkefølgen efter lodtrækningen, vil der ved afbud blive hævet et administrationsgebyr på kr. 100,-. Afbud senere end 24 timer før prøvens start betyder, at det fulde beløb bliver hævet. Afbud skal foregå via tilmeldingssystemet.

Prøvelederen har ikke pligt til at ringe rundt til evt. reservedeltagere, men de enkelte må selv orientere sig om evt. afbud på klubbens hjemmeside eller møde op på dagen for at se om der evt. skulle være afbud. Den reserve med laveste katalognummer, som er mødt op på prøven, vil få tildelt startpladsen.

Den ejer/ fører der er anført i programmet betragtes som værende fører på prøven, såfremt intet andet er oplyst til prøvelederen inden prøvens start. Hvor der under ejer/fører er angivet 2 navne betragtes sidst nævnte som fører.

Tilføjelse:

Regler for tilmelding af flere hunde på en markprøve (Bortset fra Markprøvemesterskabet):

Forud for den ordinære lodtrækning må et medlem kun tilmelde eller være fører af en hund på den pågældende markprøve.
Hvis prøven efter lodtrækningen ikke er fyldt op, er det dog tilladt for medlemmet at eftertilmelde egne hunde på lige vilkår med alle andre medlemmer efter ”først til mølle princippet”, men dog ikke overtage føringen af hunde der har været med i den oprindelige lodtrækning.

Motiv for denne tilføjelse:

Der er efterhånden mange medlemmer i klubben, der ønsker at deltage på markprøver, og flere har oplevet at de ikke kom på prøve trods flere tilmeldinger.
Vi ser dette som en god løsning på, at alle medlemmer får en fair chance for at komme med i de ordinære lodtrækninger, og dermed få større mulighed for at deltage på markprøverne. Og det åbner stadig for at de medlemmer med flere hunde har en mulighed for at føre flere hunde på de prøver som ikke bliver fyldt.

 

2. Forslag 

Jeg stiller følgende forslag til klubben for FT. Spaniels generalforsamling:

Jeg foreslår, at klubben opretter to hanhunde lister, henholdsvis for Springer og for Cocker.

Alle hanhunde, som opnår en vinderplacering på klubbens vinderklasser prøver, kan tilføjes til listen.

Listen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside med kontakt oplysninger på hanhunde ejerne mm.

Den enkelt hanhunde ejer, har selv ansvaret for at oplyse klubben om hanhunden til listen.

Jeg kan ikke selv være til stede på GF, så jeg vil prøve at augmentere her på skrift: 

"Jeg mener at vi som klub skal være med til, at fremhæve de hunde der opnår resultater i Danmark, da klubbens prøver er avlsvejledende, og klubben bruger mange ressourcer hvert år på afholdelse af markprøver. Jeg mener det kunne gavne avlen, hvis tæveejerne har et større og nemmere overblik over vinderplacerede hanhunde.

Jeg har i mit forslag valgt ikke, at medbringe åbenklasse resultater da jeg personligt mener, at hvis hanhunde skal indgå i større grad i avlen, skal de have opnået vinderplacering i vinderklasse, derved at højne standarten så meget som det er muligt.  

Et spørgsmål man ikke kan komme uden om er: ”Hvad med UK FTCh’er? Burde de ikke være med på listen?” Jo, men så må man stille dem på danske prøve for at vise dem frem. Jeg er også overbevist om disse hunde nok skal nå ud til tæveejerne. Målet skulle gerne være at tæveejerne skulle vælge en markprøvet hanhund frem for ”naboens buller”.

Jeg tror også snart det er på tide klubben får afstigmatiseret, at de britiske hunde skulle være bedre end danske.

GB FTCh’er ikke nødvendigvis overlæggeren. Nogle ville passe perfekt ind i den danske avl, mens andre ikke vil, da vi i Danmark har andre forhold. Vi har efter min mening ikke brug for stilfulde kanin hunde, men hunde der går i alt cover."

 

Med venlig hilsen Morten Lauridsen