Info fra Bestyrelsen

12-07-2021, 01:06 PM

Info1

Da bestyrelsen alligevel ikke var fuldtallig, og dermed ikke beslutningsdygtig, har Thomas Eriksen
valgt at trække sig efter generalforsamlingen var afviklet.

Alle hans udvalg, og opgaver overgår til Brian Bendtsen.