Info vedrørende kontingentopkrævning

29-04-2020, 11:22 AM

Info

Der er udsendt kontingentopkrævning med forfald d. 1/5, i den forbindelse kan man være udsat for en eller flere af nedenstående scenarier.

  • Der er konstateret fejl i medlemskartoteket i forbindelse med samkøring af hjemmeside og regnskabsprogram. Hvis man ikke har modtaget opkrævning, eller er trukket på betalingsservice, senest 1 maj bør man kontakte kasseren.
  • Da der , som oplyst på generalforsamlingen, var betalingsfiler der ikke kunne aflæses i det nye regnskabsprogram er der medlemmer der uberettiget er opkrævet et for stort beløb. Da det er muligt at aflæse filerne efter tilbageflytning til det gamle program vil der ske en efterpostering og man skal naturligvis kun betale det normale beløb, henholdsvis 395 for enkelt eller 527 for familie.
  • Da der ikke blev sendt rykkere ud sidste år er der også medlemmer der helt berettiget er opkrævet dobbelt kontingent, her skal man naturligvis betale det fulde beløb.

 

Vigtigt

For hurtigst muligt at få ryddet op i medlemskartoteket vil der, i overensstemmelse med vedtægterne blive sendt rykkere ud umiddelbart efter d. 31/5 og indbetalinger efter denne dato vil medføre rykkergebyr, også selvom der er betalt inden modtagelse af rykker.

 

Brian