COVID 19 Information

06-11-2020, 09:52 AM

Covid19

Efter at Bestyrelsen, pga. det ændrede forsamlingsforbud, måtte træffe den tunge beslutning at aflyse alle arrangementer, foreløbigt til og med d. 22 november, har der været nogle henvendelser, fra medlemmer, med forslag til hvordan forbuddet kunne omgås.

Disse forslag tager udspring i udmeldinger fra henholdsvis Danmarks jægerforbund og Dansk Skovforening. Udfordringen med dette er at Skovforeningen efter kontakt til myndighederne har lavet en vejledning, udelukkende vedrørende afholdelse af betalingsjagt som kommerciel aktivitet,  heri præsideres at opdelte grupper på max. 10 personer på intet tidspunkt i løbet af arrangementet  må komme i tæt kontakt med personer fra de andre grupper. Danmarks Jægerforbund har uden involvering af myndighederne selv lavet retningslinjer, budskabet her er det samme.

Tilbage står så DKK's Retningslinjer vedrørende covid-19, der blev opdateret d. 26 og senest d. 30 oktober. Heri er der sket en væsentlig inddragelse af myndighederne, blandt andet ved forespørgsler om konkrete situationer. Men selvom DKK, især med opdateringen d. 30 oktober, ser muligheder for afvikling af flere forskellige typer arrangementer, fremgår det også tydeligt at det til enhver tid vil være de enkelte politikredse der afgør om restriktionerne er overholdt.

Ud fra det foreliggende vurderer bestyrelsen således stadig ikke at det er muligt at afholde markprøver uden at bryde enten markprøvereglementet eller forsamlingsforbuddet, hvorfor beslutningen om aflysning fastholdes.