Orientering fra bestyrelsen.

07-03-2020, 07:20 PM

Bestyrelse

Michael Frank Rasmussen har desværre valgt at forlade sin plads i bestyrelsen grundet interne uoverensstemmelser.

Vi beklager naturligvis Michael Franks afgang og takker Michael Frank for sin indsat i hans bestyrelses periode.

Ifølge vedtægterne indtræder næstformand Jesper Brahe som formand og 1. Suppleant Thomas Eriksen indtræder på næstformandsposten.

Klubben imødeser ikke yderligere debat desangående og anmoder om arbejdsro for at få overblik over situationen.

Læs mødereferat under /For medlemmer/Referater og Information