Retningslinier for Covid 19

24-09-2020, 10:32 AM

Covid19

Retningslinier for Klubben for F.T. Spaniels i forbindelse med deltagelser på klubbens arrangementer herunder markprøver


Grundlæggende er det vigtigt at følge de regler, som de danske sundhedsmyndigheder og regering har udstedt.

1) Har man tilmeldt sig et klubarrangement, det være sig træning, markprøver eller andet, er det vigtigt kun at møde frem såfremt man er rask. Opstår der symptomer før og under fremmødet skal man øjeblikkeligt melde afbud alternativt, hvis man er mødt op forlade stedet.

2) Hvis man har symptomer, som beskrevet af de danske sundhedsmyndigheder, skal man opholde sig i eget hjem , indtil man har været symptomfri i 48 timer eller en test har vist sig negativ, hvorefter man igen kan deltage på alle klubarrangementer.

3) Ved påvist sygdom påhviler det den syge og den behandlingsansvarlige læge (evt. med bistand fra kontakt-opsporings-hotline) at afgrænse de nære kontakter jf. Sundhedsbetyrelsens pubblikation Covid-19: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der et smittet med ny coronasvirus.

4) Man undgår fysisk kontakt med de øvrige deltagere og gæster og holder passende afstand indbyrdes i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

5) Man vasker hænder/spritter af idet man møder ind. Er der et forsamlingssted gentages proceduren, hvis man har forladt stedet og kommer igen.

6) Ønsker nogen at bære ansigtsmaske er dette selvfølgelig tilladt, men man må selv komme med masken.

7) Prøveleder/træner forestår indkøb af håndsprit, så der er nok til alle.