Valg til bestyrelsen

04-06-2021, 08:14 AM

Info

Valg:
Da Per Jensen har valgt at trække sig, og da 2 suppleanten ikke ønsker at indtræde, er bestyrelsen ikke længere beslutningsdygtig.
Der vil snarest blive indkaldt til valg som beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen vil i den mellemliggende periode opretholde sikker drift samt sikre at vedtægterne overholdes.
Generalforsamlingen afholdes som planlagt.

Referat:
Referatet fra bestyrelsesmødet d.13/5.2021 var efter renskrivning ikke fyldestgørende nok, og da der efterfølgende ikke kunne opnås enighed om en formulering, vil alle punkter blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.